Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği Değişti.

Posted by sporgunlugu 9 Ekim 2007

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği, 10 Ekim 2007 tarihli ve 26669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik ile değiştirildi.

İlgili yönetmelik aşağıda yer almaktadır.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Tahkim Kurulu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tahkim Kurulu: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek- 9 uncu maddesinde belirtilen Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Kurulu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluş ve Görevleri

MADDE 4 – Tahkim Kuruluna; beşi hukukçu, ikisi de spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş, kariyer sahibi kişiler arasından Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıl süre için yedi asıl ve yedi yedek üye görevlendirilir.

Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Tahkim Kurulu’nda görev alabilirler.

Kurul üyesi seçilebilmek için alanında en az on yıl çalışmış olmak şarttır.

Üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

Tahkim Kurulu, ihtiyaç duyduğu konularda ihtisas birimleri oluşturabilir. İhtisas birimleri, ilgili federasyon ve diğer birim temsilcilerinden oluşturulur. İhtisas birimleri kendilerine havale edilen konuları verilen süre içerisinde araştırarak rapor halinde Kurula sunar.

Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez.

Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, Kanundaki esasa bağlı kalmak üzere yedek üyeler sırasıyla görevlendirilmiş sayılır.

Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.

Özerk federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar ile ceza veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.

Tahkim Kurulu;

a) Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler arasındaki ihtilafları,

b) Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular arasındaki sorunları,

c) Kulüplerle kulüpler arasında çıkacak anlaşmazlıkları,

ç) Federasyonca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine,

d) Genel Müdürlük ile federasyonlar ve federasyonların kendi arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında Genel Müdürlük ve özerk federasyon temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan komisyon kararlarını itiraz üzerine,

e) Özerk federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışları nedeniyle verilen cezaları itiraz üzerine,

inceleyerek sonuçlandırır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Toplanma ve Huzur Ücreti” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Tahkim kurulu üyelerine bir ayda iki toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (2000), bulunmayanlar bakımından (3000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Bir ayda görev yapılan gün sayısı ikiyi aşması halinde aşan günler için huzur ücreti ödenmez.”

“Huzur ücretleri ile diğer giderler Genel Müdürlükçe karşılanır. Huzur ücretleri ilgili ayı takip eden ilk hafta içinde ödenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: