Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü Değişti

Posted by sporgunlugu 24 Mart 2009

Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü’ndeki değişiklik, 23 Mart 2009 tarih ve 27178 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1– 3/12/2007 tarihli ve 26719 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “üç” ibaresi “iki” ve (i) bendinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerinde yar alan “yönetim kurullarından” ibareleri “kulüp üyelerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,”

“(7) Federasyon Başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamaz ve aday gösterilemezler.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Federasyon Başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak bu kararlara karşı Motosiklet Federasyonun üyesi olduğu uluslar arası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya malî genel kurulda malî bütçe ibra edilmez ise, Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu ibra edilmemiş ise bu durumda da başkanlık ve denetleme kurulunun görevlerini genel kurula kadar başkanlık divanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;

a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde, diğer faaliyetler ve yükümlülükler yönünden ise zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,

b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında gelirlerle orantılı olmak.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve kiralanması” ibaresi ile (ğ) bendi ve ikinci fıkrada yer alan “(ğ)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/12/2007

26719

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: