Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü Değiştirildi

Posted by sporgunlugu 3 Haziran 2009

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik metni, 3 Haziran 2009 Tarihli ve 27247 Sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 23/5/2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsünün 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Mali genel kurul, iki yılda bir Ekim-Aralık ayları içinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Aynı yıl içinde yapılması gereken olağan ve mali genel kurullar birleştirilir.  Mali genel kurulda bir önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporları ayrı ayrı görüşülerek ibra edilir. Bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Diğer mali konular karara bağlanır. Ayrıca Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişi ile ilgili konular görüşülüp kararlar alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen üç asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul, denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu toplantıdan en az yirmi gün önce Federasyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Bu rapor Federasyonca genel kurul tarihinden on beş gün önce Federasyonun  ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 23 üncü maddesinin üçüncü  fıkrasıyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2007

26530

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: