Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü Değiştirildi

Posted by sporgunlugu 21 Nisan 2009

Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik metni, 21 Nisan 2009 Tarihli ve 27207 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ


MADDE 1 – 14/4/2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alım-satımı ile uluslar arası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,”

“d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetleme kurulu, beş üyeden oluşur. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üye olup, diğer üç asıl ve üç yedek üye seçimle göreve gelirler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Denetleme kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki şartlar ile birlikte en az bir kişinin mali konularda ihtisas sahibi olması şartı aranır.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyon genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün; 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “kura ile belirlenecek” ibaresi ile ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2006

26139

Ana Statüde Değişiklik Yapan Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/2/2007

26448

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: